“Én Jójárt Ferenc esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.”

A Hippokratészi Eskü mintájára készült Orvosi Esküt tettem le az orvosi diploma átvételekor. Annak ellenére, hogy a gyógyító hivatásomat közvetlenül a betegágy mellett nem gyakorolom, még mindig elsősorban orvosnak tartom magam. Döntéseim mögött ott van az eskü szellemisége, a gyógyítás szándéka, a betegségek megelőzésének inspirációja. A Goodwill Pharmában, amikor egy termékre ráírjuk a Goodwill szót, akkor előtte átmegy ezen a szűrőn és feltételrendszeren, amit az orvosi eskü magában hordoz.